Hem

Stiftelsen för hjärt- lungräddning i Sverige stödjer utbildning och forskning inom hjärt- lungräddning i Sverige. Stiftelsen delar ut medel en gång per år och ansökan sker under våren. Läs under ansökan för mer information om hur du går till väga för att ansöka medel från stiftelsen.