Kontakt

Välkommen att

Kontakta oss

Adress

Stiftelsen för Hjärt-Lungräddning i Sverige

c/o SEB Stiftelser

GÖH 420

405 04 GÖTEBORG

Telefon

031-622516

(Tisdagar 12-15)

Frågor gällande stiftelsen och ansökningar besvaras av SEB Stiftelser som sköter administrationen.