Om Stiftelsen

Om

Stiftelsen

 

Stiftelsen grundades av Stig Holmberg, Lars Ekström och Bertil Wennerblom. Dess ändamål är att stödja utbildning av allmänheten i Sverige i hjärt- lungräddning samt att stödja forskning omkring akutsjukvård utanför sjukhus framför allt med avseende på plötslig hjärtdöd.

 

Det ankommer på stiftelsens styrelse att vid varje tillfälle själv bestämma i vilken ordningsföljd stiftelsens ändamålsbestämmerlse skall uppfyllas.